Interaktivna mapa "Svi za naš GRAD"

Radili smo predano i rezultati se vide! Pogledajte najznačajnije realizovane aktivnosti na teritoriji glavnog grada u periodu od 2018. do 2022. godine

Napomena: Kartografska podloga se preuzima preko eksternih servisa i moguće je da nije u potpunosti tačna (nazivi ulica, toponima i sl.).