Ivan Vuković (Podgorica, 17. septembar 1984.) gradonačelnik je Podgorice, izabran u maju 2018.godine. Bivši je docent i prodekan za međunarodnu saradnju na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a radio je i kao predavač na američkom Univerzitetu Džordž Washington.   Mladost i obrazovanje Ivan Vuković je rođen 17.09.1984. godine u Podgorici, gdje je i završio osnovnu…

Rođen je u Podgorici 1979. godine. Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike, izabran je po drugi put za zamjenika gradonačelnika, 2018. godine. Prethodni mandat obavljao je u periodu od 07. novembra 2014. do 31. jula 2018. godine. Radno iskustvo je započeo u Atlasmont banci, a u periodu od 2002. do 2018. godine pet puta je…

as

Danka Kovinić je profesionalna crnogorska teniserka. Najbolju poziciju na VTA listi ostvarila je 22. februara 2016. godine zauzevši 46. mjesto. Iste godine ostvarila je i najbolji plasman na listi dubl igrača. 20. juna njeno ime se našlo na 67. mjestu svjetske teniske rang liste.  Rođena je 1. novembra 1994. godine na Cetinju. Karijeru je započela…

Rođen je 1978. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je sa odličnim uspjehom u Podgorici. Studije medicine završio je po šestogodišnjem planu i programu visokoškolskog obrazovanja kao jedan od prvodiplomiranih studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Magistarske i doktorske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Nišu, sa najvećim ocjenama. Dobio je…

Rrođen je 1966. godine u Podgorici. Državni je sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Od 29.12.2017. godine privatni preduzetnik u poljoprivredi. Vlasnik farme i biljne proizvodnje na 11 hektara. Od 28.6.2016. do 28.11.2016. godine obavljao je funkciju ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Od 28.11.2016. do 28.11.2016. do 28.11.2017. zaposlen je u Ministarstvu poljoprivrede.…

as

Rođena je u Podgorici 1986. godine. Nakon završene Filološke gimnazije “Slobodan Škerović” stekla je Bachelor diplomu Fakulteta političkih nauka UCG, studijski program Međunarodni odnosi, sa prosječnom ocjenom A (9.53), a specijalističke studije završila je na istom fakultetu sa prosječnom ocjenom B (9.10). Diplomu magistra ekonomije, grupa Organizacijski menadžment, stekla je na Ekonomskom fakultetu UCG, sa…

Zoja Bojanić Lalović diplomirala je književnost i ima dugogodišnje radno iskustvo u prosvjeti. Pored toga što je u svom radu prepoznata kao profesorica književnosti bila je i direktorica Osnovne škole “Štampar Makarije” i Gimnazije “Slobodan Škerović”, kao i JU Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorice. Bila je predsjednica žirija za dodjelu nagrade Oktoih i članica…

Rođen je 1989. godine u Podgorici.  Magistrand Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Bavio se ekonomijom, finansijama i upravljanjem u privatnom sektoru od 2008. godine do 2016. godine. Poslanik je u Skupštini Crne Gore od 2016. godine. Obavljao je funkcije predsjednika poslaničkog kluba DPS u Skupštini Crne Gore, član Odbora za ekonomiju finansije i…

Rođen je 1949. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je u Titogradu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu i stekao diplomu mašinskog inženjera.  Bio je zaposlen u crnogorskoj Željeznici i u republičkom Sekretarijatu unutrašnjih poslova. Bavio se fudbalom kao srednjoškolac i kasnije kao student. Završio je Višu trenersku školu i prije,…

Rođen je 1977. godine u Podgorici. U Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ na smjeru Telekomunikacije stekao je diplomu elektrotehničar telekomunikacija, a 2008. godine stekao je diplomu Bachelor u lučko – transportnom menadžmentu, na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore. Na Visokoj tehničkoj škola strukovnih studija u Novom Sadu 2010. godine stekao je diplomu Specijalista strukovni…