18. Aleksandar Saša Zeković

Aleksandar Saša Zeković (1974), aktivista za ljudska prava i jedan od članova društvenog i nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”

Po zanimanju diplomirani ekonomista. Na Univerzitetu Crne Gore magistrirao na temu “Politički kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji”. Autor je, koautor ili urednik četrdesetak stručnih publikacija, analiza ili studija o policijskom integritetu i ljudskim pravima kao i dva zvanična školska udžbenika iz oblasti evropskih integracija.

Bio je istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori pri čemu je svakodnevno doprinosio mijenjaju politika i prakse ljudskih prava i kvalitetnijoj komunikaciji državnih institucija sa građanima. Ovaj njegov rad uživao je široku podršku građana, političke i stručne javnosti, kao i organizacija civilnog društva.

Nadzorom bezbjedno-obavještajne zajednice i monitoringom primjene policijskih ovlašćenja bavi se od 2000. godine. Aktivno je istraživao i javno predstavio nekoliko stotina slučajeva torture i lošeg policijskog postupanja. Bio je član i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, kolektivnog ombudsman tijela specijalizovanog za pitanja policije.

Koordinirao je programe reforme policije i jačanja njenih kapaciteta za komunikaciju i saradnju s različitim manjinskim, društveno isključenim i diskriminisanim zajednicama. Rukovodio je obukama policije, tužilaca i sudija o bezbjednosti i zaštiti prava LGBT osoba. Vodio je i obrazovne programe posvećene uspostavljanju društva kulture ljudskih prava u Crnoj Gori.

as