53. Boris Vuković

Rođen je 1979. godine u Podgorici. Diplomu specijaliste menadžmenta stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, diplomu menadžera u sportu, na VUB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, a diplomu višeg menadžera u sportu na TIMS, Novi Sad. Trenutno pohađa Fakultet za menadžment, Univerziteta Adriatik. 

Posjeduje licence za poslove zaštite i zdravlja na radu, Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, poslove protivpožarne zaštite (srednji nivo), Službe zaštite i spašavanja i licencu Svjetske karate federacije WKF, Selektor reprezentacije Crne Gore, 2006 – 2009. 

Bio je tehnički direktor Evropskog i koordinator Balkanskog i Mediteranskog karate prvenstva; predsjednik Društva sportske rekreacije ’’Gornja Gorica’’, 2014-2018; direktor Karate kluba ’’Seiken’’, 2009 – 2019; šef PJ Gradski stadion, DOO Sportski objekti, 2018 – 2022; generalni Sekretar i Sekretar Karate saveza Crne Gore, 2007 – 2013. 

Trenutno obavlja funkciju šefa Streljačkog centra’’Ljubović’’, DOO Sportski objekti, potpredsjednik je Sindikata sporta Crne Gore, član Glavnog odbora Saveza sindikata Crne Gore. 

Majstor je karate sporta 4 DAN (2013), 3 DAN (1998), 2 DAN, (1995), 1 DAN (1991), Karate sudija (1996). Osvajač je brojnih medalja. 

Dobitnik je mnogih priznanja – Zlatna plaketa/Karate savez Crne Gore za doprinos u razvoju karate sporta, Priznanje od Predsjednika Crne Gore i resornog Ministra sporta, Rezultat od značaja za Crnu Goru, Omladinski sportista Crne Gore, Omladinski Savjet Crne Gore, Najbolji takmičar seniorskog prvenstva Srbije i Crne Gore, Najbolji karatista u mlađim selekcijama u generaciji u Crnoj Gori, Najbolji takmičar u generaciji i najmlađi ”majstor karate sporta” u Crnoj Gori.