58. Dr Đorđe Suhih

Rođen je 1958. godine. Gimnaziju je završio u Titogradu, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dječje hirurgije u Beogradu. 1984. godine počeo je da radi kao ljekar u Domu zdravlja u Titogradu, a od 1992. godine radi u Dječjoj bolnici kao hirurg.

Od 1992. do 1996. godine bio je predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika CG, dok je od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost šefa Dječje hirurgije na Institutu za bolesti djece u Podgorici.

Dr Đorđe Suhih je jedan od osnivača Socijaldemokrata Crne Gore. Predsjednik je Odbora Socijaldemokrata Glavnog grada i član Predsjedništva SD-a Crne Gore.

Od 2000. godine je odbornik u Skupštini Glavnog grada. Od 2002. do 2006. godine obavljao je poslove potpredsjednika Opštine Podgorica, a od 2006. do 2010. i od 2014. do 2018. bio je na funkciji predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorica.

Na sjednici od 6.  jula 2018. godine, izabran je na funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorica.

as