50. Ivan Marković

Rođen je u Podgorici 1981. godine. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Univerzitet Crne Gore, a postdiplomske studije završio na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Mediteran u Baru. 

Angažovan je kao Samostalni savjetnik za obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta u stručnom obrazovanju u Centru za stručno obrazovanje, a u istoj ustanovi radio je i kao Samostalni savjenik za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika stručno teorijskih predmeta i praktične nastave i pomoćnik direktora. 

Angažovan je kao nacionalna kontakt osoba u međunarodnom projektu Osnaživanje i unapređivanje kvaliteta u obrazovanju u okviru mreže SEE – EQET SEE, nacionalni koordinator u okviru evropske mreže za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju – EQAVET i zamjenik nacionalnog koordinatora u Forumu evropske trening fondacije (ETF) za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju. Bio je trener na projektu Efikasno osiguranje kvaliteta kroz uspješno upravljanje promjenama – Jačanje kompetencija direktora škola finansiranog od strane Kultur Kontakt Austrija, nacionalni koordinator za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika stručno teorijskih predmeta i praktične nastave. Član je nacionalne komisije za promociju važnosti PISA testiranja. Bio je lider projekta Umrežavanje nastavnika stručnih predmeta putem elektronske platforme Microsoft office, finansirane od strane Evropske trening fondacije ETF, član tim i trener na projektu EPALE (Elektronska platorma za obrazovanje odraslih u Evropi) finansiran od strane Evropske komisije, član projektnog tima za implementaciju obuje nastavnika kod poslodavaca finansiranog od strane Evropske trening fondacije (ETF), predstavnik Centra za stručno obrazovanje u projektu Britanskog savjeta Priručnik za uključivanje poslodavaca u stručno obrazovanje, član Nacionalnog savjeta za obrazovanje  član Odbora za stručno obrazovanje, Eksterni evaluator za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju, Trener za obuku nastavnika u područjima rada turizam i popljoprivreda, u okviru projekta Nastava orjentisana ka aktivnostima finansiranog od strane GTZ Njemačka, LuxDev i KulturKontakt AustrijaTraine. Realizovano u 4 modula: Nastavne metode, Planiranje nastave, Ocjenjivanje i Simulacija i komunikacija. Bio je član radnih grupa za izradu obrazovnih programa: Turistički tehničar i Menadžer restoraterstva. Bio je nastavnik turističke grupe predmeta u ŠSVSO „Sergije Stanić“. 

as