39. Ivan Vujović

Obrazovanje

 • Pravni Fakultet – Univerzitet Crne Gore (1995-2000)
  Specijalizacija – “Međunarodni odnosi”

 

Radno iskustvo:

 • Socijaldemokratska partija Crne Gore (2016. – )
  Generalni sekretar
 • Skupština Crne Gore (2008.-2016.)
  Šef kabineta i savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Skupštine Crne Gore
 • UNDP – Program za razvoj kapaciteta – pravni i politički konsultant  (2007.-2008.)
 • Opština Podgorica – Sekretarijat za kulturu i obrazovanje (2003. – 2006.)
  Zamjenik sekretara za kulturu i obrazovanje
 • Osnovni sud – Podgorica  (2001.-2003.)
  Pripravnik
 • FLAG – USAID projekat (1999-2000)
  Pravni konsultant i prevodilac

Ostalo

 • Poznavanje rada na računaru
 • odlično poznavanje engleskog i italijanskog jezika, bazično znanje francuskog

 

Politički i socijalni angažman – neformalno obrazovanje

Brojne diplome sa škola, seminara, kurseva, konferencija iz oblasti politike, ljudskih i manjinskih prava, demokratije, rješavanja konflikata itd. u zemlji i inosranstvu

Politički aktivan od 1998.godine

Osnivač i aktivista u NVO sektoru (1998-2002)