1. Prof. dr Ivan Vuković

Ivan Vuković (Podgorica, 17. septembar 1984.) gradonačelnik je Podgorice, izabran u maju 2018.godine.

Bivši je docent i prodekan za međunarodnu saradnju na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a radio je i kao predavač na američkom Univerzitetu Džordž Washington.

 

Mladost i obrazovanje

Ivan Vuković je rođen 17.09.1984. godine u Podgorici, gdje je i završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Osnovne i specijalističe studije završava 2007. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na studijskom programu Međunarodni odnosi i diplomatija, kao jedan od najboljih studenata sa prosjekom 9,7.

Uoči referenduma 2006. godine, a tokom studija, bio je jedan od studentskih predstavnika u Pokretu za nezavisnost Crne Gore.

Nakon završenih specijalističkih studija (u periodu od 2006-2007. godine), završava pripravnički staž u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, nakon čega upisuje postdiplomske studije u Holandiji, na Univerzitetu Lajden (Leiden University).

Godine 2008. odbranio je master tezu: “European Integration and Political Competition in Montenegro: The Determinants of Party Consensus”.

 

Po povratku u Crnu Goru, u periodu od 2008-2014 angažuje se kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Tokom 2010. godine objavljivao je kolumne na temu vanjske politike za dnevni list “Pobjeda”.

Od septembra do novembra 2013. godine, sprovodi istraživanje za potrebe izrade doktorske teze na Univezitetu Harvard, a u junu 2014. godine brani doktorsku disertaciju na temu “Party Outcomes in Hybrid Regimes in the Western Balkans and Beyond“, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti.

U periodu od 2014-2015. godine stiče zvanje predavača na Fakultetu političkih nauka; u novembru 2015. godine biran je u zvanje docenta i prodekana za međunarodne odnose na istoimenom fakultetu.

Akademsku 2016-2017. godinu proveo je na Univezitetu Džordž Vašington, kao prvi Fulbrajtov stipendista za post-doktorske studije iz Crne Gore. Tokom boravka u Americi, predavao je na pomenutom univerzitetu, na predmetu Politika u Centralnoj i Istočnoj Evropi (Politics in Central and Eastern Europe).

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

 

Politička karijera

Na političku scenu Crne Gore pojavljuje se 2018. godine kada javno pruža podršku predsjedničkom kandidatu Demokratske partije socijalista (DPS) Milu Đukanoviću.

Svoj politički put nastavlja i već u maju 2018. godine, kao nosilac koalicione liste “Za dobro građana Podgorice”, ostvaruje pobjedu na lokalnim izborima u Podgorici.

U julu 2018. godine, tajnim glasanjem u Skupštini Glavnog grada, Vuković je izabran za gradonačelnika Glavnog grada. Od ukupnog broja odbornika (36), 35 je glasalo za Vukovića a jedan je listić bio nevažeći. 31. jula 2018. godine, u 34. godini života, povjeren mu je četvorogodišnji mandat upravljanja Glavnim gradom Podgorica, kao četrdeset trećem gradonačelniku Glavnog grada.

Na dužnost stupa riječima:

“Pred vas danas stupam kao slobodan čovjek, ponosan i ponizan, spreman da apsolutno sve što sam do sada u životu naučio stavim u funkciju budućeg razvoja našeg grada, uvjeren da do uspjeha nema prečica i da se do onoga što svako od nas želi za Podgoricu može doći samo vrijednim radom. Zato vas pozivam, iskreno i ljudski, da meni i onima sa kojima ću dijeliti teško breme odgovornosti koju danas preuzimam, pomognete u tom poslu. A što se mene tiče, kako budem radio, tako mi bog pomogao.”

Publikacije

–  “Deinstitutionalising Power of Decision-Making Personalisation: the Paradigmatic Case of the Serbian Communist-Successor Party” (s Filipom Milačićem), poglavlje prihvaćeno za objavljivanje u knjizi: “Institutionalisation of Political Parties: Comparative Cases”, Rowman & Littlefield International/ECPR Press, London, 2018.

–  “The Rise of the Politics of National Identity: New Evidence from Western Europe” (s Filipom Milačićem), članak prihvaćen za objavljivanje u časopisu Ethnopolitics, 2017.

– “Minority Representation in Montenegro: Defying Balkan Standards” (s Filipom Milačićem), poglavlje u knjizi: “Beyond International Conditionality: Local Variations in Minority Representation in Central and South-Eastern Europe”, NOMOS Baden-Baden, Njemačka, 2017.

– “Party Organization in Montenegro”, poglavlje u knjizi: “Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries”, Jagiellonian University Press, Poljska, 2016.

– “Die Verfassung Montenegros” (s Filipom Milačićem), Osteuropa-RECHT, Vol. 62, No. 3, 2016.

– “The Determinants of Party Consensus on European Integration in Montenegro“, Politička misao (Croatian Political Science Review), Vol. 52, No. 4-5, 2015.

-“Population Censuses in Montenegro: A Century of National Identity ‘Repacking’”, Contemporary Southeastern Europe, Vol. 2, No. 2, 2015.

-“Political Dynamics of the Post-communist Montenegro: One-party Show“, Democratization, Vol. 22, No. 1, 2015.

-“Diverging Party Outcomes in Hybrid Regimes: The Cases of Croatia, Serbia, and Montenegro“, Romanian Journal of Political Science, Vol. 11, No. 2, 2011.

-“The Post-Communist Political Transition of Montenegro: Democratization Prior to Europeanization“, Contemporary European Studies, Vol. 2, No. 1, 2010.

– “Temeljne vrijednosti pravnog poretka Evropske unije“, Crna Gora u XXI stoljeću – U eri kompetitivnosti (“The Core Values of the EU Legal System“, Montenegro in the 21st Century – In the Era of Competitiveness), Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Vol. 73, No. 1, 2010.

-“Rebuilding Leviathan: Political Competition and State Exploitation in Post-Communist Democracies”, by Anna Grzymala-Busse, Cambridge: Cambridge University Press. Book review published in Studies of Transition States and Societies, Vol. 2, No. 2, November 2010.

Radovi predstavljeni na konferencijama

– “The (Un)changing Paradigm of Montenegro’s Party Politics”, Southern Conference on Slavic Studies, Alexandria, SAD, april 2017.

– “Deinstitutionalizing Power of Decision-Making Personalization: The Paradigmatic Case of the Serbian Communist-Successor Party”, Southern Political Science Association, Nju Orleans, SAD, januar 2017.

– “Deinstitutionalizing Power of Decision-Making Personalization: The Paradigmatic Case of the Serbian Communist-Successor Party”, European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops. Piza, Italija, april 2016.

– “Party Politics of Montenegro: The Long Shadow of the Statehood Issue”, University of Nottingham’s Joint Workshop on Party Politics in Micro-States. Valeta, Malta, april 2015.

– “Croatian Democratic Union in the Time of Hybrid Regime (1990-2000)“, 8th Central European University Annual Doctoral Conference. Budimpešta, Mađarska, April 2013.

– “Political Dynamics of the Post-Communist Montenegro: One-Party Show“, 4th European Consortium for Political Research Graduate Conference. Bremen, Njemačka, jul 2012.

– “The Socialist Party of Serbia: The Pillar of Sand of the Serbian Hybrid Regime“, 7th CEU Annual Doctoral Conference. Budimpešta, Mađarska, april 2012.

– “Diverging Party Outcomes in Hybrid Regimes: The Cases of Croatia, Serbia, and Montenegro“, 4th Graduate Network Conference. Berlin, Njemačka, mart 2012.

– “The Structure of Power in Hybrid Regimes: Institutionalized vs. Personalized“, 6th ECPR General Conference. Rejkjavik, Island, avgust 2011.

– “The Dynamics of Hybrid Regimes: Theoretical Overview“, 6th CEU Annual Doctoral Conference. Budimpešta, Mađarska, april 2011.

– “European Integration and Political Competition in Montenegro: The Determinants of Party Consensus“, 6th CEU Conference in Social Science. Budimpešta, Mađarska, april 2010.

– “The Post-Communist Political Transition of the Western Balkans: Croatia, Montenegro, and Serbia between Yugoslav Past and European Future“, 5th CEU Annual Doctoral Conference. Budimpešta, Mađarska, april 2010.

Istraživačka djelatnost

– 2016-2017: Country expert (Crna Gora), “Nations in Transit Report”, Freedom House

– 2015-: Saradnik na projektu, “Democracy, Political Participation and The Role of Political Parties in South-East Europe”, Friedrich-Ebert-Stiftung

– 2014-: Saradnik na projektu, “Censuses in South-East Europe”, konzorcijum univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana  

– 2013-: Projekt koordinator, “Identity Politics and Democratization in Austria and Montenegro”, Univerzitet u Gracu i Univerzitet Crne Gore

– 2013: Country expert (Crna Gora), “Varieties of Democracy – V-Dem”, Univerzitet Geteborg i Notre Dame Univerzitet

– 2013-2016: Saradnik na projektu, “Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education”, EU Tempus projekat

– 2013-2016: Saradnik na projektu, “Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of European Integration”, EU Tempus projekat

– 2010-: Član, Centar za društvena istraživanja, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore

– 2009: Saradnik na projektu, “Crna Gora u XXI vijeku – U eri kompetitivnosti”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Stipendije i grantovi

– Septembar 2016 – maj 2017: Fulbrajt stipendija za post-doktorsko istraživanje na Univezitetu Džordž Vašington, SAD

– Oktobar 2014: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research – OeAD, istraživanje na Univerzitetu Grac, Austrija

– Septembar-novembar 2013: Central European University Doctoral Research Support Grant, istraživanje na Univerzitetu Harvard, SAD

– Oktobar-novembar 2011: EU Coimbra Group Scholarship Program for Young Researchers from Eastern Neighboring Countries, istraživanje na Univerzitetu Grac, Austrija

– Avgust 2011: Central European University Summer School Grant, 6th ECPR Summer School in Methods and Techniques, ljetnja škola u Ljubljani, Slovenija.