43. Izedina Adžović Škrijelj

Rođena je u Podgorici. Diplomirala je 2008. godine Učiteljski studij na albanskom jeziku na Univerzitetu Crne Gore. Dobitnica je studentske nagrade Glavnog grada.

Radni angažman je počela 1998. godine na RTV Radio Mir-Tv Teuta kao novinar i urednik informativnog programa. Bila dopisnik Radija Slobodna Evropa od 1998. do 2003. godine, u istom periodu četiri godine bila je novinar ONEWORLDRADIO, dvije godine novinar za SEENPM (Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope, povremeno  pisala za BIRN (Balkan Investigative Reporting Network). Novinarsko obrazovanje stekla je na različitim novinarskim školama i seminarima (Instituta za medije, Madija Centrsr, Anema, BBS, RSE…)

Bavila se aktivnostima u NVO sektoru (koordinatorka dvogodišnjeg projekta Centra za toleranciju i dijalog “Zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda u multietničkoj sredini”, članica Nansen Dijalog Centra i polaznik mnogih seminara i radionica na temu demokratije, mirnog rješavanja konflikta i ljudskih prava. Učesnica je u izradi nacionalne strategije za ravnopravnost polova i jedan je od osnivača “Bono Modo Centra”…) Volonterski je aktivna u Udruženju mladih sa hendikepom. Polaznica je mnogih naučnih konferencija, seminara, tribina i okruglih stolova u zemlji i inostransvu iz domena ljudskih prava. 

U periodu od 2006. do 2010. godine bila je odbornica Demokratske Unije Albanaca u Skupštini Gradske opštine Tuzi.

Od 2010. godine, radno angažovana u JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore na poziciji Samostalna stručna saradnica za planiranje programskih aktivnosti. Članica je Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020  i 2021-2025, član Komisije za izradu Izveštaja Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina , kao i praćenja preporuka Komiteta eksperata Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina i Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima). 

Pored crnogorskog govori albanski i engleski jezik. Živi u Podgorici.

as