40. Dr sci med Janko Žujović

Rođen je 1979. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu.

Radni odnos zasnovao je 2008. godine u JU Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć Podgorica, gdje je radio do 2009. godine. Nakon toga radno je angažovan na Hiruršoj klinici Kliničkog centra Crne Gore, gdje obavlja poslove specijaliste opšte hirurgije u Centru za digestivnu hirurgiju.

Od 2018. godine angažovan je kao stručni saradnik u nastavi, predmet Hirurgija, na Medicinskom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

U martu 2022. godine završio je doktorske akademske studije, čime je stekao naučno zvanje doktor medicinskih nauka.

Odbornik je DPS-a u Skupštini Glavnog grada Podgorica od 2018. godine.