19. Jovana Drobnjak

Rođena je 1991. godine u Podgorici. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ulcinju, kao učenica Gimnazije “Bratstvo i jedinstvo”, 2010. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer marketing, 2014. godine. 

Radno je angažovana u Crnogorskoj komercijalnoj banci od 2016. godine. Pohađala je edukativne radinice na mnoge teme u vezi sa politikom, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. Član je Odbora Liberalne partije Glavnog grada.