41. Maša Šturanović

Rođena je 1997. godine u Nikšiću. U Podgorici je završila Osnovnu školu “Sutjeska” i Gimnaziju “Slobodan Škerović”, kao odličan đak. U toku srednje škole, bila je na studentskoj razmjeni u Americi, gdje je jedan semestar pohađala u “Dana Hills High School” u Kaliforniji. 

Obrazovanje nastavlja na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i završava osnovne studije u roku. Tokom osnovnih studija obavljala je praksu u Upravnom sudu Crne Gore. U istom periodu je završila ljetnju školu engleskog jezika u Velikoj Britaniji i na Malti.

Program stručnog osposobljavanja završila je u Agenciji za investicije Crne Gore, nakon čega započinje radni angažman u Odsjeku za promociju javno-privatnog partnerstva i vođenje registra. 

Specijalističke studije nastavila je na poslovno-pravnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i završila u roku sa prosječnom ocjenom 10 i kao kandidat za studentsku nagradu “19. decembar” Glavnog grada Podgorica. Trenutno je magistrand na istom smjeru.  Kao student specijalističkih studija, obavljala je praksu u Upravi carina i Privrednom sudu Crne Gore.

Sekretarka je Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Podgorice, članica izvršnog i opštinskog odbora SM DPS-a Podgorice, kao i OO Alijanse žena DPS-a Podgorice. Članica je Glavnog  odboru Savjeta mladih DPS-a Crne Gore i Alijanse žena DPS-a Crne Gore.