52. Maša Vučinić

Maša Vučinić, magistar biologije, rođena 14.10.1991. godine na Cetinju. Doktorand je Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, odsjek biologija. Magistarske i osnovne studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer biologija. Radni angažman počela je 2016. godine u Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore kao stručni saradnik za floru i vegetaciju do 2020. godine, a od 2020. godine kao rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prirodne baštine. Djelokrug rada odnosi se na invertarizaciju vaskularne flore i vegetacije na području crnogorskih nacionalnih parkova. Od 2019. godine angažovana je kao ekspert na kartiranju NATURA 2000 habitata na području Crne Gore. Takođe, angazovana je na realizaciji brojnih projekata iz oblasti zaštite prirode.