33. Mensur Šaljaj

Rođen je 1993. godine u Podgorici. Oženjen, otac troje djece. 

Završio je osnovnu i srednju školu u Podgorici, kao i Filozofski fakultet u Nikšiću. Predsjednik je Demokratske partije Roma. Predsjednik je Romskog savjeta. Uključen je u djelovanje civilnog sektora od 2010.  godine. 

Predsjenik je NVO Mladi Romi Podgorice od 2014. do 2019. godine, realizovao je značajan broj projekata, jedan od njih je romsko – crnogorski rječnik, uključen u mnogobrojne projekte za inkluziju Roma u Crnoj Gori kao predavač na temu istorija, kultura i jezik roma. Očuvanje kulturne baštine je bitan segment u kojem je uložio velike napore da romska populacija ne bi izgubila svoj identitet u toku integracije. Ne voli nepravdu i bori se protiv svih oblika diskriminacije vođen premisom da smo svi rođeni jednaki.