20. Mr Mihailo Anđušić

Rođen je 1987. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu, kao i Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”. Osnovne, potom i magistarske studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru “Menadžment biznisa”.

Nakon radnog angažmana u privatnom sektoru radio je u Ministarstvu prosvjete Vlade Crne Gore u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije. 

Aktuelni je poslanik u Skupštini Crne Gore, već u drugom mandatu. 

Takođe, aktuelni je šef Kluba odbornika DPS u Skupštini Glavnog grada.

Član je Glavnog i Izvršnog odbora DPS Crne Gore kao i član Izvršnog i Odbora DPS Glavog grada.

Aktuelni je i bivši član je većeg broja skupštinskih radnih tijela (Odbor za evropske integracije, odbor za bezbjednost i odbranu, odbor za ljudska i manjinska prava, odbor za izbor i imenovanje), kao i učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova i simpozijuma.

Oženjen je i govori engleski jezik.