55. Milena Jovović

Rođena je 1984. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završila je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Smjer primijenjeno računarstvo, gdje je stekla dipolomu Bachelor primijenjenog računarstva. Specijalističke studije završila je na Fakultetu za ekonomiju i biznis, Smjer finansijski menadžment Univerziteta Mediteran. 

Trenutno je radno angažovana u Skupštini Crne Gore na poslovima savjetnika u Birou finansijskih poslova. Prethodno radno iskustvo stekla je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i kod više različitih poslodavaca iz privatnog sektora. 

as