6. Mr Milica Lekić

Rođena je u Podgorici 1986. godine. Nakon završene Filološke gimnazije “Slobodan Škerović” stekla je Bachelor diplomu Fakulteta političkih nauka UCG, studijski program Međunarodni odnosi, sa prosječnom ocjenom A (9.53), a specijalističke studije završila je na istom fakultetu sa prosječnom ocjenom B (9.10). Diplomu magistra ekonomije, grupa Organizacijski menadžment, stekla je na Ekonomskom fakultetu UCG, sa prosječnom ocjenom A (9.52). Dobitnica je nagrade fakulteta za najbolje studente.

Polaznica je velikog broja obuka u zemlji i inostranstvu, uključujući obuke i programe nevladinih organizacija: CGO, CDT, NDI, YATA, ali i obuku holandskog Ministarstva spoljnjih poslova u oblasti odnosa sa javnošću.

Ima četrnaestogodišnje radno iskustvo, u najvećem dijelu u javnoj upravi. Stažirala je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripravnički staž je završila u Ministarstvu za ekonomski razvoj, a potom bila zaposlena kao savjetnik u Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Nakon navedenog, obavljala je poslove šefa Biroa za odnose sa javnošću u Ministarstvu prosvjete. Koordinirala ili radila na brojnim projektima i kampanjama.

Aktuelna je potpredsjednica Socijaldemokrata Crne Gore. as