38. Dr Miljan Joksimović

Rođen je 1985. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smjer Agroekonomija. Postdiplomske i doktorske studije završio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, smjer Agroekonomija i ruralni razvoj.

Zaposlen na Biotehničkom fakultetu kao saradnik u nastavi. Angažovan je u nastavi na osnovnim i primijenjenim studijama Biotehničkog fakulteta. Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti Agroekonomije. Objavio je više od 20 naučih radova.

Učesnik je više stručnih usavršavanja u zemlji i inostrasntvu. Takođe, učestvovao je u realizaciji više međunarodnih projekata, kao i na naučnim i stručnim skupovima. Član je više naučnih i stručnih udruženja.