30. Miloš Đuričković

Rođen je u Podgorici 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Oženjen, otac jednog djeteta. Diplomirao je na Rochester Institute of Technology u Dubrovniku (Američko sveučilište za menadžment i tehnologiju). Dobio je zvanje diplomirani mendžer u ekonomiji.  

Radni angažman započeo je u privatnim kompanijama koje su poslovale u oblasti obnovljivih izvora energije i trgovine, na menadžerskim i visokorukovodnim pozicijama.  

Angažman u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore započeo je 2017. godine, u Genralnom direktoratu za konzularne poslove, na poziciji direktora direkcije. Za vrijeme rada na toj poziciji, uspješno je pokrenuo i realizovao brojne inicijative: organizaciju rada mreže počasnih konzula Crne Gore; organizacija II i III konferencije počasnih konzula Crne Gore, unaprijeđenje pružanja konzularnih usluga i obrade zahtjeva, uspostavljanje viznog informacionog sistema te umrežavanje MVP-a, DKP-a i crnogorskih organa u procesu donošenja odluke, itd. Tokom rada u Ministarstvu vanjskih poslova, posebnu pažnju posvećivao je saradnji sa dijasporom te organizovao konzularnih karavan u sedam evropskih zemalja u saradnji sa Upravom za dijasporu i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Kao član Ministarstva vanjskih poslova učestvovao je u radu Vladine komisije za nestala lica. 

Nakon odlaska na mandat u Ambasadu Crne Gore u NR Kini 2019 godine, na poziciji I sekretara, aktivnosti je radio na unprijeđivanju pružanja usluga konzularne pomoći i zaštite crnogorskih državljana u NR Kini ali i cijeloj Aziji. Period u vrijeme korona virusa su svakako obiljeližele aktivnosti na prikupljanju donacija medicniskog materijala za potrebe Crne Gore, čiji je bio inicijator i organizator. Rezultat tih aktivnosti je prikupljenih 22 tone medicinskog materijala kao i obezbijeđena dva avio transporta do Crne Gore. 

Tokom angažmana u Ambasadi posvećeno je radio u oblasti ekonomske diplomatije, tj. unapređenju ekonomske saradnje i ostvarivanju crnogorskih ekonomskih interesa. Učestvovao je na brojnim forumima i sastancima na kojima je predstavljao investicione potencijale Crne Gore, mogućnosti saradnje među privrednim subjektima i radio na povezivanju kompanija, prevashodno u cilju povećana plasmana roba iz Crne Gore na tržište NR Kine. 

Nakon završetka mandata u Ambasadi Crne Gore u NR Kini, radni angažman nastavio je u oblasti međunarodne trgovine. Takođe, aktivno je učestvovao u brojnim građanskim aktivnostima i kao kolumnista autor je više članaka u oblasti društvenih prilika u crnogorskom društvu. Predsjednik je stručnog odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Socijaldemokratama Crne Gore.