14. Miloš Mašković

Rođen je u Podgorici 2000. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom stekao diplomu na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatije na Univerzitetu Donja Gorica.

Osnivač je nevladine organizacije Centar za afimaciju i razvoj mladih u okviru koje je imao priliku da bude angažovan na brojnim državnim i međunarodnim projektima, a do uključivanja u Socijaldemokrate Crne Gore obavljao je i funkciju člana Savjeta za mlade Glavnog grada. 

Dvije godine obavljao je funkciju savjetnika za regionalne projekte u Mreži za osnaživanje, edukaciju i povezivanje mladih.

Predsjednik je Omladine Socijaldemokrata Glavnog grada, kao i član Izvršnog odbora te partije na državnom nivou.