29. Mr Mirza Mulešković

Rođen je 1984. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Akademske studije završio je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer: Preduzetništvo, a 2011. godine i postdiplomske studije na Univerzitetu Donja Gorica – smjer: Statistika i ekonometrija.

Radni angažman započeo je 2007. godine u Institutu za strateške studije i projekcije; poslove šefa Kancelarije za međunarodne odnose i ekonomiju obavljao je od 2011. do 2018. u Uniji poslodavaca Crne Gore, a u periodu od 2018. do 2021. godine bio je angažovan u Međunarodnoj organizaciji rada u Azerbejdžanu, Uzbekistanu i Gruziji.

Trenutno se nalazi na poziciji izvršnog direktora doo ‘Inteligencija MNE’.

Autor je velikog broja kolumni, publikacija, naučnih radova, ekonomskih analiza i istraživanja; učestvovao je i bio predavač na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama; bio član Socijalnog savjeta Crne Gore (ispred UPCG); kao predstavnik Crne Gore 2016. godine učestvovao je u programu European Union Visitors Programme.

Učestvovao je u pripremi i implementaciji velikog broja projekata koji su finansirani iz fondova Evropske unije; bio je član radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji – poglavlje 25 Nauka i istraživanje i radne grupe 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata; član je MENSA-e.

Tečno govori engleski, a služi se ruskim i francuskim jezikom.