45. Dr Nela Tatar

Rođena je 1972. godine u Podgorici. Iza nje je duga sportska karijera od preko četiri decenije, koja je potvrđena kroz veliki broj uspješnih sportskih angažmana i rezultata, počev od takmičara/trenera/selektora, sve do profesora na fakultetu.

Diplomirala na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, magistrirala na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, kao magistar prve generacije postdiplomaca. Doktorirala na Fakultetu za sport u Novom Sadu i postala prva žena u Crnoj Gori sa zvanjem doktor sporta i fizičkog vaspitanja.

Nakon završenih osnovnih studija, godinu dana volonterski obavljala poslove sekretara Karate saveza Crne Gore, a tokom 1998. godine radila je kao nastavnik fizičkog vaspitanja u Osnovnim školama “Boro Ćetković” i “Pavle Rovinski” u Podgorici. Od oktobra 1998. godine, kao samostalni savjetnik za sport a sada kao koordinator odjeljenja za sport, u stalnom je radnom odnosu u Sekretarijatu za sport Glavnog grada – Podgorica, sada Sekretarijatu za kulturu i sport. 

Radila kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću na predmetu – Borilački sportovi, kao i na Fakultetu za sportski menadžment na UDG, na predmetu – Menadžment u sportu.

Bila član Nacionalnog savjeta za sport, stalni član Savjeta za sport Sekretarijata za kulturu i sport Podgorice, birana za Najboljeg trenera Podgorice, autor i koautor velikog broja objavljenih naučnih radova iz oblasti sporta, nosilac crnog pojasa 5. dan, posjeduje trenersku licence Svjetske karate federacije, osnivač prve Karate akademije u Crnoj Gori.

Osim rezultata u oblasti karatea, Nela Tatar se aktivno bavila rukometom u ŽRK “Budućnost” i ŽRK “Ugledcomerc”, a za vrijeme studija i ženskim fudbalom, u ŽFK “Vojvodina” i u ŽFK “Novi Beograd”.

Na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, završila je poseban oblik nastave za stručno obrazovanje i usavršavanje – učitelj plivanja i spasilac.