4. Prim. dr sci. med. Nermin Abdić

Rođen je 1978. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je sa odličnim uspjehom u Podgorici. Studije medicine završio je po šestogodišnjem planu i programu visokoškolskog obrazovanja kao jedan od prvodiplomiranih studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Magistarske i doktorske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Nišu, sa najvećim ocjenama. Dobio je titulu primarijusa koju dodjeluje Ministarstvo zdravlja. 

Radio je kao ljekar u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici, trenutno je radno angažovan kao specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. U periodu od 2016. do 2020. godine obavljao je funkciju direktora Urgentnog centra. 

Dobitnik je nagrade za humanost, zatim Nagrade 19. decembar, koju Glavni grad dodjeljuje povodom Dana oslobođenja Podgorice. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova iz oblasti ortpodeije i hirurgije, koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima. Bio je predavač na brojnim predavanjima na teme iz oblasti za koje je specijalizovan. Bio je asistent u nastavi na predmetu Anatomija, na Medicinskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, kao i na Fakultetu za fizičku kulturu. Bio je predavač na predmetima Anatomija, Higijena, Prva pomoć i Hirurgija u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici. U dva mandata bio je predsjednik Crvenog krsta Podgorice. Volonter je Crvenog krsta od osnovne škole. Član je Opštinskog i Glavnog odbora DPS, kao i član Predsjedništva. Oženjen je, otac troje djece.