as

Dr Slađana Vujačić je Medicinski fakultet završila u Podgorici 2011. godine, čime je stekla zvanje doktora medicine.  Radni odnos je zasnovala 2012. godine u Domu zdravlja Podgorica, nakon čega, 2013. godine radni angažman nastavlja u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica. Doktorske studije upisuje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a specijalizaciju iz…

Rođen je 1966. godine u Podgorici. Srednje obrazovanje stekao je u JU Gimnaziji “Slobodan Škerović”, a potom više stručno obrazovanje u JU ŠSVSO “Sergije Stanić”. Po zanimanju je preduzetnik.  Potpredsjednik je Odbora Bošnjačke stranke glavnog grada i član Bošnjačke stranke od osnivanja. Bio je profesionalni fudbaler u FK “Budućnost” Podgorica, FK “Željezničar” Sarajevo i FFV…

Rođen je u Podgorici 1982. godine. Advokat je i redovni profesor (izabran u zvanje u maju 2022. god.) na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran na predmetima: Pravo Evropske unije, Sudska zaštita u EU i Međunarodno javno pravo. Takođe, kao profesor angažovan  je i na Fakultetu za evropske i državne studije i u Centru za obuku u…

Rođen je u Podgorici 2000. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom stekao diplomu na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatije na Univerzitetu Donja Gorica. Osnivač je nevladine organizacije Centar za afimaciju i razvoj mladih u okviru koje je imao priliku da bude angažovan na brojnim državnim i međunarodnim projektima, a do uključivanja…

Rođena 1968. godine u Smederevu. Studije je započela na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, u klasi Miralema Zupčevića, a diplomirala na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Za svoj diplomski rad, monodramu “Sol Sarfati”, dobila je nagradu na Festivalu glumca u Nikšiću, kao i nagradu publike u Sarajevu. Žaklina je član ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta od…

as

Rođen je u Podgorici 1994. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio kao dobitnik Luče A. Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica proglašen za najboljeg studenta u generaciji 2013. godine. Trenutno je na postdiplomskim studijama na istom Univerzitetu. Dobitnik je studentske nagrade Glavnog grada “19.decembar”.  Poslaničke funkcije: zamjenik predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i…

Mr Ksenija Aranitović rođena je u Pljevljima. Osnovnu školu “Salko Aljković” i Gimnaziju “Tanasije Pejatović”, opšteg smjera, završila je u Pljevljima. Studijski program Humanističke studije, smjer: Međunarodni odnosi i diplomatija, završila je 2011. godine na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Specijalističke studije na smjeru Spoljna politika i diplomatija, na istom univerzitetu, završila je 2012. godine. …

as

Aleksandar Saša Zeković (1974), aktivista za ljudska prava i jedan od članova društvenog i nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj” Po zanimanju diplomirani ekonomista. Na Univerzitetu Crne Gore magistrirao na temu “Politički kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji”. Autor je, koautor ili urednik četrdesetak stručnih publikacija, analiza ili studija o policijskom…

Rođena je 1991. godine u Podgorici. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ulcinju, kao učenica Gimnazije “Bratstvo i jedinstvo”, 2010. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer marketing, 2014. godine.  Radno je angažovana u Crnogorskoj komercijalnoj banci od 2016. godine. Pohađala je edukativne radinice na mnoge teme u vezi sa politikom, kako…

Rođen je 1987. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu, kao i Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”. Osnovne, potom i magistarske studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru “Menadžment biznisa”. Nakon radnog angažmana u privatnom sektoru radio je u Ministarstvu prosvjete Vlade Crne Gore u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske…