Rođen je 1988. godine u Gusinju, gdje je završio osnovnu školu, a potom i Gimnaziju u Plavu. Po profesiji je diplomirani žurnalista, diplomu je stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Bivši dugogodišnji dopisnik novinske agencije Anadolija iz Crne Gore.  Novinarstvom se bavi preko deset godina. Uređivao sportsku emisiju na Radio Gusinje,…

Maša Vučinić, magistar biologije, rođena 14.10.1991. godine na Cetinju. Doktorand je Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, odsjek biologija. Magistarske i osnovne studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer biologija. Radni angažman počela je 2016. godine u Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore kao stručni saradnik za floru i vegetaciju do 2020. godine, a…

Rođen je 1979. godine u Podgorici. Diplomu specijaliste menadžmenta stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, diplomu menadžera u sportu, na VUB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, a diplomu višeg menadžera u sportu na TIMS, Novi Sad. Trenutno pohađa Fakultet za menadžment, Univerziteta Adriatik.  Posjeduje licence za poslove zaštite i zdravlja na radu,…

Rođen je 2002. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović” završio je u Podgorici, kao dobitnik diplome “Luča”. Student je druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Tokom svojih gimnazijskih dana, aktivan doprinos je dao u Kancelariji Ombudsmana, kao član Mreže zlatnih savjetnika za pitanja prava djece i omladine (u periodu od 2018.…

as

Rođena je 1984. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završila je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Smjer primijenjeno računarstvo, gdje je stekla dipolomu Bachelor primijenjenog računarstva. Specijalističke studije završila je na Fakultetu za ekonomiju i biznis, Smjer finansijski menadžment Univerziteta Mediteran.  Trenutno je radno angažovana u Skupštini Crne…

Rođen je 1993. godine u Podgorici, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Na Univerzitetu Donja Gorica stekao je diplomu Specijaliste pravnih nauka.  Trenutno pohađa master studije, smjer Međunarodno i Evropsko pravo na Fakultetu Pravnih nauka – Univerziteta Donja Gorica. Radno je kao stručni saradnik za pravne i opšte poslove u NP »Lovćen«.  Prethodno radno…

Rođena 1998. godine, u Podgorici. Po struci je diplomirani ekonomista, a 2021. godine završila je Master studije iz oblasti poslovnog prava. Osnivač je nevladine organizacije „Dama“, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života djece i mladih. Višegodišnje radno iskustvo stekla je u gradskom preduzeću “Tržnice i pijace” D.O.O., u kojem trenutno pokriva radno mjesto samostalne savjetnice…

as

Rođen je 1958. godine. Gimnaziju je završio u Titogradu, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz dječje hirurgije u Beogradu. 1984. godine počeo je da radi kao ljekar u Domu zdravlja u Titogradu, a od 1992. godine radi u Dječjoj bolnici kao hirurg. Od 1992. do 1996. godine bio je predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika CG, dok…