42. Prof. dr Senad Gačević

Prof. dr Senad Gačević jedna je od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života Crne Gore, istaknuti intelektualac čiji je javni angažman u najtežim periodima kroz koje je naše društvo prolazilo dao važan doprinos očuvanju suživota i multikulturalnosti. Rezultati njegovog rada, kao muzičkog pedagoga, kompozitora, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke kulture i pedagogije kod nas. Dobitnik je 13. julske nagrade. 

Senad Gačević rođen je 1962. godine u Titogradu. Osnovnu, nižu i srednju  muzičku školu završio je u Titogradu. Na Muzičkoj akademiji u Titogradu završio je studije Opšte muzičke pedagogije i studije Kompozicije u klasi profesora Željka Brkanovića. Postdiplomske studije iz oblasti kompozicije završio je na Konzrvatorijumu „Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi u klasi profesora Nikolaja Sideljnjikova.  Još kao student bio je predstavnik Muzičke akademije na Susretima muzičkih akademija SFRJ u više različitih disciplina. Po povratku sa postdiplomskih studija bio je zapošljen kao profesor Kontrapunkta i Istorije muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Podgorici, gdje ostaje angažovan nekoliko godina kao honorarni predavač i nakon izbora u zvanje asistenta na Muzičkoj akademiji. Kao asistent pokrivao je grupu stručno – teorijskih predmeta – Polifonija, Fuga, Muzički oblici, Tonski slog sa aranžiranjem, Muzički instrumenti. U zvanje docenta izabran je za predmete Polifonija, Fuga i Tonski slog a u zvanje vanrednog profesora za predmete Kontrapunkt i Aranžiranje. Sada je redovni profesor za predmete Kontrapunkt, Aranžiranje i Metodika stručno – teorijske nastave.

Osnivač je i suosnivač nekoliko nevladinih organizacija koje se veoma uspješno bave dodatnom edukacijom najtalentovanijih učenika i studenata muzike. Pisao je kompozicije iz velikog broja žanrova od kojih su neke utemeljavale određeni žanr u crnogorskoj muzici. Od 1999. godine ima ugovor za izdavanje njegovih djela sa slovenačkim izdavačem „ Sloway music editions“. Njegova djela izvodili su reprezentativni izvođači iz Crne Gore, Poljske, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Rusije, Jermenije, Ukrajine, Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke sa dirigentima kakvi su Igor Simović, Darinka Matić – Marović, Radovan Papović, Grigorij Pantelejčuk, Igor Andrejevski, Aleksandra Knežević, Roman Revakovič, Zoja Đurović i drugi. Autor je scenske i filmske muzike. Djela su mu izvođena u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Rusiji, Srbiji, Kosovu, Italiji, Rumuniji, Sloveniji, Ukrajini, Albaniji i Španiji. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.

as