24. Doc. dr Stefan Ćulafić

Doc. dr Stefan Ćulafić rođen je u Podgorici. Osnovnu školu “Sutjeska” i Gimnaziju “Slobodan Škerović“, prirodno-matematičkog smjera, završio je u Podgorici. Studijski program Mašinstvo, Mašinskog fakulteta u Podgorici upisao je 2007. godine. U studijskoj 2010/2011. godini boravio je u Španiji, na Univerzitetu Oviedo, kao dobitnik stipendije Erasmus Mundus. Dobitnik je studentske nagrade Glavnog grada „19. decembar“ za 2008. godinu, kao i plakete Univerziteta Crne Gore. Za uspjehe postignute na specijalističkim studijama dobio je nagradu Mašinskog fakulteta 2012. godine, kao i stipendiju Inženjerske komore Crne Gore, koja se dodjeljuje najboljim studentima tehničkih nauka. Dobitnik je nagrade na konkursu “10 za 10” za 2012. godinu, koji je raspisivalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, sa projektom „Implementacija sistema inteligentnog prilagođavanja brzine u vozilima javnog saobraćaja i javnim službenim vozilima“. U saradnji sa kolegama sa Elektro-tehničkog fakulteta, radio sam na razvoju prvog crnogorskog robota, zvanično nazvan Mobilni manipulator. Projekat prvog crnogorskog robota, 2012. godine, učestvovao je na Sajmu inovacija, gdje je osvojio nagradu za najkompleksnije inovativno rješenje. Od 1. septembra 2014. godine radno je angažovan na Univerzitetu Crne Gore, na Mašinskom fakultetu, kao saradnik u nastavi, na predmetima iz oblasti mehanike i otpornosti materijala. U septembru 2015. godine odbranio je magistarski rad na Mašinskom fakultetu u Podgorici na temu “Numerička i eksperimentalna analiza naponskog stanja račve cjevovoda u HE Perućica”. 2021. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Numeričko-eksperimentalna analiza čvrstoće strukturnih elemenata hidroelektrane” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekavši zvanje doktora nauka iz oblasti mašinstva. Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, i učesnik nekoliko međunarodnih konferencija iz oblasti otpornosti konstrukcija. Odlukom Senata, 16. 09. 2022. godine, izabran je za docenta na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Govori, čita i piše engleski i španski jezik, a služi se ruskim jezikom. Od 2018. godine je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini Glavnog grada Podgorica.