56. Stefan Ivanović

Rođen je 1993. godine u Podgorici, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Na Univerzitetu Donja Gorica stekao je diplomu Specijaliste pravnih nauka. 

Trenutno pohađa master studije, smjer Međunarodno i Evropsko pravo na Fakultetu Pravnih nauka – Univerziteta Donja Gorica.

Radno je kao stručni saradnik za pravne i opšte poslove u NP »Lovćen«. 

Prethodno radno iskustvo stekao je kao vodič u NP »Skadarsko jezero«, gdje je imao priliku da radi sa domaćim i inostranim turistima, organizuje tura i upoznavaje turiste sa vrijednostima, istorijom i kulturom na Skadarskom jezeru, sporvodi edukaciju posjetilaca o ekosistemu i biodiverzitetu nacionalnih parkova, edukaciju djece školskog uzrasta kroz razne radionice o kulturno-istorijskim vrijednostima nacionalnih parkova.