46. Stefan Šaponjić

Rođen je 1990. godine na Cetinju. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Podgorici. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na kojem priprema master rad na temu “Značaj članstva u NATO za Vojsku Crne Gore”.

Zaposlen je u Ministarstvu odbrane. U periodu od 2012. do 2017. godine, kao polaznik prve generacije stručnog osposobljavanja, obavljao je poslove savjetnika za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, dok u periodu od 2017. godine obavlja ekspertsko-rukovodne poslove u Ministarstvu odbrane. Od 2018. godine odbornik je Skupštini Glavnog grada.

Učestvovao je, kao član radne grupe, u izradi Zakona o radu, reprezentativnosti sindikata, mirnom rješavanju radnih sporova i ostalih zakona koji proizilaze iz Zakona o radu, kao i Zakona o sportu i Zakona o javnim nabavkama. Isto tako, učestvovao je u radnim tijelima za pregovaračko poglavlje 19 i tumačenje propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Kao načelnik Direkcije za nabavke u Ministarstvu odbrane, učestvovao je u procedurama za opremanje Vojske Crne Gore. Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opstine Berane, Andrijevica i Petnjica, kao i član organa upravljanja u privrednim društvima i sportskim organizacijama. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih konferencija u organizaciji Međunarodne organizacije rada, kao i na konferencijama na temu nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti.